Zelfs het beste led display kan niet zonder onderhoud en reiniging

Zelfs het beste led-display kan niet zonder onderhoud en reiniging

 

Door vervuiling, trillingen, hitte, temperatuurwisselingen en andere factoren zal men te maken krijgen met uitval en andere problemen die het normaal functioneren van het led-display verstoren of zelfs kunnen leiden tot ernstige ongelukken. Regelmatig onderhoud van het led-display is daarom van groot belang. Het (dagelijks) onderhoud houdt onder meer het volgende in:

  • inspectie
  • reiniging
  • vast zetten
  • oppervlakte van het display controleren

Inspectie

In het algemeen wordt een led-display geïnspecteerd volgens het "moon patrol" systeem. Bij grote led-displays wordt onderhoud wekelijks uitgevoerd en omvat onder meer de volgende zaken:

reparatie van het scherm van het led-display (lampen, modules, voeding, controlekaart);

onderhoud van het besturingssysteem, waaronder controllers, glasvezel converter kaart, verdeler, netwerkkaart;

controle playbacksoftware van het led-display, o.a. onderhoud en upgrades;

regelmatige (eens per maand) inspectie en onderhoud door technici;

bij grote evenementen: aanwezigheid van technische staf (van de leverancier) om een soepel verloop van de presentaties zeker te stellen;

bij gebruik buiten, kan er door wind, regen, blikseminslag schade ontstaan die niet gedekt wordt door de garantie. Van belang is hiervoor een verzekering af te sluiten;

gedurende een onderhoudsservice worden onderhoudszaken binnen 8 uur verholpen, indien er geen sprake is van grote storingen na 24 uur. Het vervangen van een servicemodule en andere accessoires binnen 24 uur, bijvoorbeeld indien na voltooiing van een reparatie een bepaalde service het niet doet waardoor een schermmodule (kleurenmodule, module zwart, geen licht, enzovoort) defect is en normaal afspelen niet mogelijk is.

Reiniging

Reiniging van het display een tamelijk eenvoudige en belangrijk onderdeel van het onderhoud ter bescherming van het display, met name bij buiten gebruik. Bij gebruik buiten zal stof en wind op het display inwerken, de ventilatoren en andere onderdelen zullen er onder te lijden hebben. Het stof zal doordringen in het display, op de controlekaarten en de hittebestendigheid en isolerende eigenschappen van het systeem aantasten. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat elektronische componenten van het systeem uitvallen en/of fouten veroorzaken. Reiniging is dus een belangrijk aspect van het onderhoud.

Vast zetten

Na gebruik gedurende enige tijd zal het nodig zijn de connectoren van het led-display te controleren en zo nodig vast te zetten. Door veelvuldig aan- en uitzetten, temperatuurwisseling van koud naar heet, kunnen sommige onderdelen los komen te zitten en plastic componenten kunnen zelfs beschadigen hierdoor. Ook omgevingsinvloeden, zoals temperatuur verschillen, vochterosie, kunnen ook leiden tot slechte contacten en uitval. Belangrijk is dat het vastzetten van connectoren gelijkmatig en correct gebeurt, opdat het robuust en effectief is.

Oppervlakte van het display controleren en reinigen

Bij een helder en zwart scherm kan het led-display visueel worden gecontroleerd op verontreinigingen. Indien het oppervlak van het scherm verontreinigd is, zal de verontreiniging zonder het oppervlak te beschadigen moeten worden verwijderd. Ook de communicatiekabels, connectoren en andere componenten moeten gecontroleerd worden op verontreinigingen. Bij outdoor toepassingen is het ook van belang de (metalen) behuizing te controleren op beschadigingen aan de lak en roest. Indien het oppervlakte is aangetast kan dat ernstige gevolgen hebben.

Vanzelfsprekend moet de reiniging van een led-display dat zich op grote hoogte bevindt door een professioneel schoonmaakteam worden uitgevoerd, dat de beschikking heeft over apparatuur om op grote hoogten te werken en getraind is om dit te doen. Afhankelijk van de mate en soort vervuiling zal men verschillende reinigingsmiddelen gebruiken, waarbij natuurlijk wel van belang is dat de gebruikte reinigingsmiddelen de afzonderlijke led’s of het complete display zelf niet kunnen beschadigen.

Twee aandachtspunten voordat men met schoonmaken begint

1 Haal voor met schoonmaken wordt begonnen de spanning eraf;

2 Keuze van de reinigingsvloeistof: elektrolytische reinigingsvloeistof bevat doorgaans puur gedestilleerd water, antistatische vloeistof, enzovoort. Van belang is een juiste vloeistof van goede kwaliteit te kiezen zodat het display effectief van stof en ander vuil kan worden gereinigd.

Reiniging en onderhoud in drie stappen:

1 om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen;

2 Nat reinigen. Let er op dat de vloeistof niet direct op het scherm wordt gedaan, maar spuit een beetje schoonmaakvloeistof op een schoonmaakdoek en wrijf dan zacht met de doek in dezelfde richting. Het is ook mogelijk een stofzuiger met een zachte borstel te gebruiken om vuil van het scherm te verwijderen;

3 Drogen. Het gebruik van natte schoonmaakmiddelen en een droge stofzuiger laat (water)sporen achter. Let erop dat het scherm goed droog is en vrij van stofdeeltjes.