Verbetering van een outdoor videowall op het vlak energiebesparing en milieubescherming

Met de snelle ontwikkeling van allerlei nieuwe markten, neemt de populariteit toe van outdoor media, reclame, outdoor SMD en abnormaal gevormde led-schermen. De led-technologie is voortdurend in ontwikkeling en geleidelijk krijgt de civiele markt meer en meer aandacht van de leveranciers. Outdoor led-displaytoepassingen kunnen het stadsbeeld verbeteren en biedt de mogelijkheid van verschillende vormen van reclame. Maar een aantal aspecten bij outdoor led-displays vragen om verbetering.


Ontwerp van de constructie van de videowall


In het algemeen is een outdoor display enorm groot en daardoor zwaar. Allereerst verdient dus het ontwerp van de constructie aandacht. Het moet allereerst bestand zijn tegen de wind, aardbevingsbestendig zijn, een groot gewicht kunnen dragen, enzovoort. Daarnaast zijn aandachtspunten de vorm van het scherm, structuur, externe decoratie en afstemming van het ontwerp op het gebouw of de omgeving. Ook moeten lokale milieufactoren in ogenschouw wroden genomen, zoals luchtvochtigheid, zout- en alkaligehalte van de lucht (in kustregio’s) enzovoort.


Lichtvervuiling

lichtvervuiling led videowall

Het milieu kan rekenen op uitgebreide aandacht, en iedereen wordt hiervoor als verantwoordelijkg gezien. In de afgelopen jaren is met de populariteit van led videowalls , led displays en led walls het begrip lichtvervuiling geboren. Maar, is het led-display of het led scherm verantwoordelijk voor ‘lichtvervuiling’ of niet? Volgens de huidige internationale definitie van lichtvervuiling, kunnen er drie types worden onderscheiden: vervuiling door wit helder licht, kunstmatig daglicht, vervuiling door gekleurd licht. In China kent men thans alleen nog bepalingen voor de ‘witte vervuiling’ van zgn. glasgordijnen, maar zijn er nog geen regelingen voor kunstmatig daglicht of lichtvervuiling door gekleurd licht. Die laatste vorm van lichtvervuiling veroorzaakt echter vaak overlast, en zou ook als lichtvervuiling moeten worden aangepakt. Bij het ontwerp van een led-display moet dus nagedacht worden hoe het probleem van lichtvervuiling kan worden opgelost.

Uitgaande van de verschillende oorzaken van lichtvervuiling is een aantal maatregelen genomen die moeten bijdragen aan een oplossing. 

1. Bepaling van de juiste omvang en installatie van het scherm

Bij het bepalen van de omvang en installatie van het led-display moet goed uitgegaan worden an de daadwerkelijke kijkafstand, gezichtshoek en omgeving. De bedoeling is niet om alleen ‘groot’ en ‘opmerkelijk’ na te streven.

2. Keuze en ontwerp van de te vertonen content

Een gigantische videowall of display is een medium dat gericht is op een groot publiek, dus informatie met een publiek belang, reclame, aanwijzingen voor het publiek. Wanneer de content wordt gekozen om op het display te vertonen, moeten we erop letten dat het content is die aanslaat bij het publiek om weerstand te vermijden.

3. Toepassing van multitone kleurencorrectie voor een zachter en natuurlijker beeld

Led displayproducten passen meerdere kleurgradaties toe, zodat de kleuren zachter lijken en de overgang meer natuurlijk is.

4. Automatische aanpassing helderheid

De gewenste helderheid verschilt per tijd, plaats en omgeving. Als het beeld van het scherm helderder is dan de omgeving, dan zal het voor velen niet aangenaam voor het oog zijn. Met name gedurende nacht en dag heeft verschil in helderheid grote impact en leidt het tot lichtvervuiling. Ons systeem past automatisch de helderheid aan de omgeving aan om lichtvervuiling te vermijden.

Veel fabrikanten van led-displays hebben de laatste jaren de nodige inspanningen geleverd om de hoeveelheid lichtvervuiling aanzienlijk te verminderen. Daarmee hebben ze de ‘visuele ruimte’ verrijkt en hun bijdrage geleverd aan een beter leven.

Laag CO2-gebruik, energiebesparing

Aangezien een led-display gebaseerd is op energiebesparing en milieubescherming serieus wordt genomen, is het synoniem geworden voor een energie-efficiënte led-toepassing. Vergeleken met traditionele lichtbronnen zijn de voordelen van led voor energiebesparing volkomen duidelijk, en neemt led-technologie een prominente plaats in om in de nabije toekomst traditionele bronnen van licht te vervangen.

Met het wereldwijde milieubewustzijn horen we overal mensen spreken over een laag CO2-gebruik en energiebesparing, Mensen willen ondervinden dat er inspanningen worden verricht om het milieu te beschermen en dat steden milieuvriendelijker worden: elektrische taxi’s, led-verkeerslichten en signaleringen, straatverlichting gevoed door wind- en zonne-energie, freon-vrije koelkasten, mensen willen er bewust mee bezig zijn.

Een led-display is op zichzelf door de gebruikte lichtbron een product dat bijdraagt aan energiebesparing. Echter doordat outdoor ledschermen doorgaans groot zijn, is ook het stroomverbruik groot. Daarom hebben veel fabrikanten van led-displays thans met het oog op de toekomst meer energie-efficiëntere CO2-besparende led-displayproducten ontwikkeld, waarvan het energieverbruik in vergelijking met de vorige generatie displays aanzienlijk is verminderd.

Een belangrijke bijdrage hierbij is geleverd door de automatische aanpassing van de helderheid van de led videowall of het led  display aan de omgeving en dag of nacht. Hiermee zijn grote energiebesparingen gerealiseerd.

 

 

©  2019 copyright www.leddisplayexpert.nl | verbetering van outdoor videowall